DIONIS-ELENA

СПРАВКА за НАЛИЧНОСТИТЕ за АРТИКУЛЕН НОМЕР
Раздел Реактиви / Reagents
Артикулен код RTUVS
Наименование Готови за употреба обемни разтвори
Описание Титруването е най-старият, но все още най-точен метод в химическите анализи. Въпреки това, такива надеждни анализи изискват точни обемни разтвори. Сертифицирани с точна концентрация, лот номер, срок на годност, стабилност и прослеимост по NIST. Титър точност при 20°C - T=l±0.1 %
 
Арт.No Мярка Описание Цена(лв) Цена(eu) Разфасовка Количество CONCENTRATION M (mol/l) CONCENTRATION N (eq/l)
Z12351006 БР Амониев тиоцианат 44.00 22.00 1000 - 1 1
Z12491010 БР Бензетониев хлорид 84.00 42.00 1000 - 0.04 0.04
Z16001011 БР бром - бромат/бромид 48.00 24.00 1000 - 0.05 0.1
Z12721012 БР Калциев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.005 0.01
Z12721013 БР Калциев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.01 0.02
Z12721014 БР Калциев хлорид 44.00 22.00 1000 - 0.02 0.04
Z12721015 БР Калциев хлорид 48.00 24.00 1000 - 0.5 1
Z12801016 БР Цериев (IV) сулфат 84.00 42.00 1000 - 0.05 0.05
Z12801017 БР Цериев (IV) сулфат 114.00 57.00 1000 - 0.1 0.1
Z13071018 БР Цериев (II) сулфат 48.00 24.00 1000 - 0.1 0.1
Z10311019 БР ЕДТА (динатриева сол) 44.00 22.00 1000 - 0.01 0.02
Z10311020 БР ЕДТА (динатриева сол) 44.00 22.00 1000 - 0.1 0.2
Z10311021 БР ЕДТА (динатриева сол) 80.00 40.00 1000 - 0.5 1
Z13411022 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.05
Z13411023 БР Солна киселина 40.90 20.45 1000 - 0.1 0.1
Z13411024 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 0.25 0.25
Z13411025 БР Солна киселина 48.30 24.15 1000 - 0.2 0.2
Z13411026 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 0.5 0.5
Z13411027 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z13411028 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 2 2
Z13411029 БР Солна киселина 40.00 20.00 1000 - 5 5
Z13411030 БР Солна киселина 48.00 24.00 1000 - 6 6
Z16011031 БР Йодид- йодат 62.00 31.00 1000 - 0.00333 0.02
Z16011032 БР Йодид- йодат 58.00 29.00 1000 - 0.005 0.3
Z13501033 БР Йод 52.00 26.00 1000 - 0.02365 0.0473
Z13501034 БР Йод 66.00 33.00 1000 - 0.05 0.1
Z13501035 БР Йод 162.00 81.00 1000 - 0.5 1
Z13591036 БР Железен сулфат (II) 60.00 30.00 1000 - 0.1 0.1
Z13711037 БР Железен нитрат (II) 52.00 26.00 1000 - 0.01 0.02
Z13711038 БР Железен нитрат (II) 138.00 69.00 1000 - 0.5 1
Z13851039 БР Магнезиев хлорид 56.00 28.00 1000 - 0.01 0.02
Z14031040 БР Живачен нитрат (I) 144.00 72.00 1000 - 0.1 0.1
Z14041041 БР Живачен нитрат (II) 70.00 35.00 1000 - 0.01 0.02
Z14041042 БР Живачен нитрат (II) 82.00 41.00 1000 - 0.05 0.1
Z14221043 БР Азотна киселина 40.00 20.00 1000 - 0.01 0.01
Z14221044 БР Азотна киселина 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z14221045 БР Азотна киселина 52.00 26.00 1000 - 2 2
Z14221046 БР Азотна киселина 80.00 40.00 1000 - 4 4
Z14221047 БР Азотна киселина 80.00 40.00 1000 - 8 8
Z14291048 БР Оксалова киселина 52.00 26.00 1000 - 0.025 0.05
Z14291049 БР Оксалова киселина 46.20 23.10 1000 - 0.05 0.1
Z14291050 БР Оксалова киселина 52.00 26.00 1000 - 0.5 1
Z14331051 БР Перхлорна киселина 102.00 51.00 1000 - 0.1 0.1
Z14331052 БР Перхлорна киселина 138.00 69.00 1000 - 1 1
Z14421053 БР Калиев бромат 52.00 26.00 1000 - 1/60(0.016 0.1
Z14431054 БР Калиев бромид 52.00 26.00 1000 - 0.5 0.5
Z14431055 БР Калиев бромид 52.00 26.00 1000 - 1 1
Z14461056 БР Калиев хлорид 52.00 26.00 1000 - 0.5 0.5
Z14461057 БР Калиев хлрид 52.00 26.00 1000 - 1 1
Z14471058 БР Калиев хромат 82.00 41.00 1000 - 1/30(0.033 0.1
Z16051122 БР Цинков сулфат 44.00 22.00 1000 - 0.05 0.05
Z16051123 БР Цинков сулфат 44.00 22.00 1000 - 0.1 0.1
Z15871121 БР Цинков хлорид 68.00 34.00 1000 - 0.5 0.5
Z15871120 БР Цинков хлорид 48.00 24.00 1000 - 0.1 0.1
Z15451118 БР Сярна киселина 48.00 24.00 1000 - 2.5 5
Z15451119 БР Сярна киселина 48.00 24.00 1000 - 5 10
Z15451117 БР  Сярна киселина 36.00 18.00 1000 - 0.5 1
Z15451116 БР Сярна киселина 36.00 18.00 1000 - 1 2
Z15451115 БР  Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.25 0.5
Z15451114 БР Сярна киселина 36.00 18.00 1000 - 0.1 0.2
Z15451113 БР Сярна киселина 36.00 18.00 1000 - 0.05 0.1
Z15321111 БР Натриев тиосулфат 24.60 12.30 1000 - 0.1 0.1
Z15321112 БР Натриев тиосулфат 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z15321110 БР Натриев тиосулфат 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.05
Z15321109 БР Натриев тиосулфат 34.00 17.00 1000 - 0.01 0.01
Z16041108 БР Натриев тиоцианат 52.00 26.00 1000 - 0.1 0.1
Z15241107 БР Натриев оксалат 48.00 24.00 1000 - 0.05 0.1
Z15231105 БР Натриев нитрат 26.40 13.20 1000 - 1 2
Z15231106 БР Натриев нитрат 26.00 13.00 1000 - 4 8
Z15231104 БР Натриев нитрат 40.00 20.00 1000 - 0.5 1
Z15231102 БР Натриев нитрат 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.2
Z15231103 БР Натриев нитрат 40.00 20.00 1000 - 0.2 0.4
Z15171101 БР Натриев хидроксид 27.00 13.50 1000 - 4 4
Z15171100 БР Натриев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 2 2
Z15171099 БР Натриев хидроксид 22.00 11.00 1000 - 1 1
Z15171098 БР Натриев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 0.5 0.5
Z15171097 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.2 0.2
Z15171096 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.25 0.25
Z15171095 БР Натриев хидроксид 22.00 11.00 1000 - 0.1 0.1
Z15171094 БР Натриев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 0.02 0.02
Z15081093 БР Натриев хлорид 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z15081092 БР Натриев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.1
Z15031090 БР Натриев карбонат 40.00 20.00 1000 - 0.5 1
Z15081091 БР Натриев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.05
Z15031089 БР Натриев карбонат 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.1
Z15201087 БР Натриев арсенит 36.00 18.00 1000 - 0.005 0.01
Z15201088 БР Натриев арсенит 52.00 26.00 1000 - 0.15 0.3
Z14941085 БР Сребърен нитрат 580.00 290.00 1000 - 1 1
Z15201086 БР Натриев арсенит 32.00 16.00 1000 - 0.05 0.1
Z14941084 БР Сребърен нитрат 56.00 28.00 1000 - 0.5 0.5
Z14941083 БР Сребърен нитрат 137.50 68.75 1000 - 0.1 0.1
Z14941082 БР Сребърен нитрат 74.00 37.00 1000 - 0.05 0.05
Z14941081 БР Сребърен нитрат 74.00 37.00 1000 - 0.01 0.01
Z16031080 БР  Калиев тиоцианат 44.00 22.00 1000 - 0.1 0.1
Z14641079 БР Калиев перманганат 58.00 29.00 1000 - 0.2 0.2
Z14641078 БР Калиев перманганат 52.00 26.00 1000 - 0.05 0.25
Z14641077 БР Калиев перманганат 52.00 26.00 1000 - 0.02 0.1
Z14641076 БР Калиев перманганат 52.00 26.00 1000 - 0.01 0.05
Z14591075 БР Калиев йодид 292.00 146.00 1000 - 3 3
Z14591074 БР Калиев йодид 118.00 59.00 1000 - 1 1
Z14591073 БР Калиев йодид 48.00 24.00 1000 - 0.1 0.1
Z14581072 БР Калиев йодат 44.00 22.00 1000 - 0.05 0.3
Z14581071 БР Калиев йодат 44.00 22.00 1000 - 0.01667 0.1
Z14581070 БР Калиев йодат 44.00 22.00 1000 - 0.0147 0.08833
Z14571069 БР Калиев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z14571068 БР Калиев хидроксид в метанол 82.00 41.00 1000 - 1 1
Z14571066 БР Калиев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 0.5 0.5
Z14571067 БР Калиев хидроксид в етанол 82.00 41.00 1000 - 0.5 0.5
Z14571065 БР Калиев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.1
Z14571063 БР Калиев хидроксид 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.05
Z14571064 БР Калиев хидроксид в етанол 80.00 40.00 1000 - 0.1 0.1
Z14411061 БР Калиев дихромат 40.00 20.00 1000 - 0.167 1
Z14651062 БР Калиев хидроген фталат 44.00 22.00 1000 - 0.1 0.1
Z14411060 БР Калиев дихромат 40.00 20.00 1000 - 1.24(0.041 0.25
Z14411059 БР Калиев дихромат 40.00 20.00 1000 - 1/60(0.016 0.1
Z12491009 БР Бензетониев хлорид 60.00 30.00 1000 - 0.004 0.004
Z12461007 БР Бариев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.1
Z16021008 БР Бариев перхлорат 40.00 20.00 1000 - 0.005 0.01
Z12351005 БР Амониев тиоцианат 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.1
Z12341004 БР Амониев сулфат 62.00 31.00 1000 - 0.5 1
Z12271002 БР Амоняк (амониев хидроксид) 46.00 23.00 1000 - 0.1 0.1
Z12181003 БР Железен амониев сулфат 62.00 31.00 1000 - 0.1 0.1
Z10141001 БР Оцетна киселина 44.00 22.00 1000 - 2 2
Z10141000 БР Оцетна киселина 28.60 14.30 1000 - 0.1 0.1
Z15171207 БР Натриев хидроксид 22.00 11.00 1000 - 0.01 0.01
no fig.