DIONIS-ELENA

СПРАВКА за НАЛИЧНОСТИТЕ за АРТИКУЛЕН НОМЕР
Раздел Реактиви / Reagents
Артикулен код RTUVS
Наименование Готови за употреба обемни разтвори
Описание Титруването е най-старият, но все още най-точен метод в химическите анализи. Въпреки това, такива надеждни анализи изискват точни обемни разтвори. Сертифицирани с точна концентрация, лот номер, срок на годност, стабилност и прослеимост по NIST. Титър точност при 20°C - T=l±0.1 %
 
Арт.No Мярка Описание Цена(лв) Цена(eu) Разфасовка Количество CONCENTRATION M (mol/l) CONCENTRATION N (eq/l)
Z12351006 БР Амониев тиоцианат 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z12491010 БР Бензетониев хлорид 76.00 38.00 1000 - 0.04 0.04
Z16001011 БР бром - бромат/бромид 20.00 10.00 1000 - 0.05 0.1
Z12721012 БР Калциев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.005 0.01
Z12721013 БР Калциев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.01 0.02
Z12721014 БР Калциев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.02 0.04
Z12721015 БР Калциев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.5 1
Z12801016 БР Цериев (IV) сулфат 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.05
Z12801017 БР Цериев (IV) сулфат 96.00 48.00 1000 - 0.1 0.1
Z13071018 БР Цериев (II) сулфат 30.00 15.00 1000 - 0.1 0.1
Z10311019 БР ЕДТА (динатриева сол) 22.00 11.00 1000 - 0.01 0.02
Z10311020 БР ЕДТА (динатриева сол) 36.00 18.00 1000 - 0.1 0.2
Z10311021 БР ЕДТА (динатриева сол) 80.00 40.00 1000 - 0.5 1
Z13411022 БР Солна киселина 30.00 15.00 1000 - 0.05 0.05
Z13411023 БР Солна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.1 0.1
Z13411024 БР Солна киселина 30.00 15.00 1000 - 0.25 0.25
Z13411025 БР Солна киселина 30.00 15.00 1000 - 0.2 0.2
Z13411026 БР Солна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.5 0.5
Z13411027 БР Солна киселина 20.00 10.00 1000 - 1 1
Z13411028 БР Солна киселина 30.00 15.00 1000 - 2 2
Z13411029 БР Солна киселина 32.00 16.00 1000 - 5 5
Z13411030 БР Солна киселина 32.00 16.00 1000 - 6 6
Z16011031 БР Йодид- йодат 40.00 20.00 1000 - 0.00333 0.02
Z16011032 БР Йодид- йодат 40.00 20.00 1000 - 0.005 0.3
Z13501033 БР Йод 52.00 26.00 1000 - 0.02365 0.0473
Z13501034 БР Йод 52.00 26.00 1000 - 0.05 0.1
Z13501035 БР Йод 148.00 74.00 1000 - 0.5 1
Z13591036 БР Железен сулфат (II) 46.00 23.00 1000 - 0.1 0.1
Z13711037 БР Железен нитрат (II) 40.00 20.00 1000 - 0.01 0.02
Z13711038 БР Железен нитрат (II) 126.00 63.00 1000 - 0.5 1
Z13851039 БР Магнезиев хлорид 44.00 22.00 1000 - 0.01 0.02
Z14031040 БР Живачен нитрат (I) 114.00 57.00 1000 - 0.1 0.1
Z14041041 БР Живачен нитрат (II) 44.00 22.00 1000 - 0.01 0.02
Z14041042 БР Живачен нитрат (II) 44.00 22.00 1000 - 0.05 0.1
Z14221043 БР Азотна киселина 32.00 16.00 1000 - 0.01 0.01
Z14221044 БР Азотна киселина 34.00 17.00 1000 - 1 1
Z14221045 БР Азотна киселина 48.00 24.00 1000 - 2 2
Z14221046 БР Азотна киселина 72.00 36.00 1000 - 4 4
Z14221047 БР Азотна киселина 72.00 36.00 1000 - 8 8
Z14291048 БР Оксалова киселина 42.00 21.00 1000 - 0.025 0.05
Z14291049 БР Оксалова киселина 42.00 21.00 1000 - 0.05 0.1
Z14291050 БР Оксалова киселина 42.00 21.00 1000 - 0.5 1
Z14331051 БР Перхлорна киселина 92.00 46.00 1000 - 0.1 0.1
Z14331052 БР Перхлорна киселина 126.00 63.00 1000 - 1 1
Z14421053 БР Калиев бромат 40.00 20.00 1000 - 1/60(0.016 0.1
Z14431054 БР Калиев бромид 40.00 20.00 1000 - 0.5 0.5
Z14431055 БР Калиев бромид 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z14461056 БР Калиев хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.5 0.5
Z14461057 БР Калиев хлрид 40.00 20.00 1000 - 1 1
Z14471058 БР Калиев хромат 40.00 20.00 1000 - 1/30(0.033 0.1
Z16051122 БР Цинков сулфат 30.00 15.00 1000 - 0.05 0.05
Z16051123 БР Цинков сулфат 30.00 15.00 1000 - 0.1 0.1
Z15871121 БР Цинков хлорид 62.00 31.00 1000 - 0.5 0.5
Z15871120 БР Цинков хлорид 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.1
Z15451118 БР Сярна киселина 30.00 15.00 1000 - 2.5 5
Z15451119 БР Сярна киселина 30.00 15.00 1000 - 5 10
Z15451117 БР  Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.5 1
Z15451116 БР Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 1 2
Z15451115 БР  Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.25 0.5
Z15451114 БР Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.1 0.2
Z15451113 БР Сярна киселина 20.00 10.00 1000 - 0.05 0.1
Z15321111 БР Натриев тиосулфат 21.00 10.50 1000 - 0.1 0.1
Z15321112 БР Натриев тиосулфат 30.00 15.00 1000 - 1 1
Z15321110 БР Натриев тиосулфат 20.00 10.00 1000 - 0.05 0.05
Z15321109 БР Натриев тиосулфат 20.00 10.00 1000 - 0.01 0.01
Z16041108 БР Натриев тиоцианат 40.00 20.00 1000 - 0.1 0.1
Z15241107 БР Натриев оксалат 38.00 19.00 1000 - 0.05 0.1
Z15231105 БР Натриев нитрат 24.00 12.00 1000 - 1 2
Z15231106 БР Натриев нитрат 26.00 13.00 1000 - 4 8
Z15231104 БР Натриев нитрат 20.00 10.00 1000 - 0.5 1
Z15231102 БР Натриев нитрат 20.00 10.00 1000 - 0.1 0.2
Z15231103 БР Натриев нитрат 20.00 10.00 1000 - 0.2 0.4
Z15171101 БР Натриев хидроксид 24.00 12.00 1000 - 4 4
Z15171100 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 2 2
Z15171099 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 1 1
Z15171098 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.5 0.5
Z15171097 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.2 0.2
Z15171096 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.25 0.25
Z15171095 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.1 0.1
Z15171094 БР Натриев хидроксид 20.00 10.00 1000 - 0.02 0.02
Z15081093 БР Натриев хлорид 30.00 15.00 1000 - 1 1
Z15081092 БР Натриев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.1 0.1
Z15031090 БР Натриев карбонат 32.00 16.00 1000 - 0.5 1
Z15081091 БР Натриев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.05 0.05
Z15031089 БР Натриев карбонат 32.00 16.00 1000 - 0.05 0.1
Z15201087 БР Натриев арсенит 36.00 18.00 1000 - 0.005 0.01
Z15201088 БР Натриев арсенит 52.00 26.00 1000 - 0.15 0.3
Z14941085 БР Сребърен нитрат 396.00 198.00 1000 - 1 1
Z15201086 БР Натриев арсенит 32.00 16.00 1000 - 0.05 0.1
Z14941084 БР Сребърен нитрат 56.00 28.00 1000 - 0.5 0.5
Z14941083 БР Сребърен нитрат 92.00 46.00 1000 - 0.1 0.1
Z14941082 БР Сребърен нитрат 56.00 28.00 1000 - 0.05 0.05
Z14941081 БР Сребърен нитрат 56.00 28.00 1000 - 0.01 0.01
Z16031080 БР  Калиев тиоцианат 32.00 16.00 1000 - 0.1 0.1
Z14641079 БР Калиев перманганат 30.00 15.00 1000 - 0.2 0.2
Z14641078 БР Калиев перманганат 40.00 20.00 1000 - 0.05 0.25
Z14641077 БР Калиев перманганат 40.00 20.00 1000 - 0.02 0.1
Z14641076 БР Калиев перманганат 40.00 20.00 1000 - 0.01 0.05
Z14591075 БР Калиев йодид 266.00 133.00 1000 - 3 3
Z14591074 БР Калиев йодид 78.00 39.00 1000 - 1 1
Z14591073 БР Калиев йодид 30.00 15.00 1000 - 0.1 0.1
Z14581072 БР Калиев йодат 32.00 16.00 1000 - 0.05 0.3
Z14581071 БР Калиев йодат 32.00 16.00 1000 - 0.01667 0.1
Z14581070 БР Калиев йодат 32.00 16.00 1000 - 0.0147 0.08833
Z14571069 БР Калиев хидроксид 30.00 15.00 1000 - 1 1
Z14571068 БР Калиев хидроксид в метанол 64.00 32.00 1000 - 1 1
Z14571066 БР Калиев хидроксид 30.00 15.00 1000 - 0.5 0.5
Z14571067 БР Калиев хидроксид в етанол 64.00 32.00 1000 - 0.5 0.5
Z14571065 БР Калиев хидроксид 28.00 14.00 1000 - 0.1 0.1
Z14571063 БР Калиев хидроксид 28.00 14.00 1000 - 0.05 0.05
Z14571064 БР Калиев хидроксид в етанол 64.00 32.00 1000 - 0.1 0.1
Z14411061 БР Калиев дихромат 66.00 33.00 1000 - 0.167 1
Z14651062 БР Калиев хидроген фталат 32.00 16.00 1000 - 0.1 0.1
Z14411060 БР Калиев дихромат 32.00 16.00 1000 - 1.24(0.041 0.25
Z14411059 БР Калиев дихромат 32.00 16.00 1000 - 1/60(0.016 0.1
Z12491009 БР Бензетониев хлорид 34.00 17.00 1000 - 0.004 0.004
Z12461007 БР Бариев хлорид 30.00 15.00 1000 - 0.05 0.1
Z16021008 БР Бариев перхлорат 40.00 20.00 1000 - 0.005 0.01
Z12351005 БР Амониев тиоцианат 24.00 12.00 1000 - 0.1 0.1
Z12341004 БР Амониев сулфат 48.00 24.00 1000 - 0.5 1
Z12271002 БР Амоняк (амониев хидроксид) 34.00 17.00 1000 - 0.1 0.1
Z12181003 БР Железен амониев сулфат 46.00 23.00 1000 - 0.1 0.1
Z10141001 БР Оцетна киселина 40.00 20.00 1000 - 2 2
Z10141000 БР Оцетна киселина 26.00 13.00 1000 - 0.1 0.1
no fig.